Programmabegroting Veiligheidsregio oké

Nieuwkoop – B&W stelt donderdag 24 mei de raad voor in te stemmen met de begroting en geen zienswijzen in te dienen.

De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft de ontwerp programmabegroting 2019 aangeboden aan de gemeente met de mogelijkheid een zienswijze over de begroting in te dienen. B&W stelt voor geen zienswijze in te dienen omdat er ten aanzien van de begroting geen inhoudelijke opmerkingen zijn.