Profielschets nieuwe burgemeester overhandigd

Nieuwkoop – Burgemeester Frans Buijserd gaat binnenkort met pensioen.

Daarom zoekt de gemeente Nieuwkoop een geschikte opvolger. De extra raadsvergadering van woensdag 4 september 2019 stond in het teken van de vaststelling van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. De Commissaris van de Koning van de provincie ZuidHolland, Jaap Smit, heeft de profielschets officieel in ontvangst genomen.
De profielschets is tot stand gekomen via een inwonersenquête. De uitkomsten maken onderdeel uit van de profielschets.
De vacature voor een nieuwe burgemeester wordt vandaag vrijdag 6 september 2019 bekend gemaakt in de Staatscourant. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open op advies van de commissaris van de Koning, waarna geïnteresseerden kunnen solliciteren. Dit onderdeel van de procedure is niet openbaar, dit is in het belang van de sollicitanten.
De procedure van de benoeming van een nieuwe burgemeester bestaat uit zeven stappen. Stap twee is nu afgerond.