Privacy respecteren en/of geheimhouding

Nieuwkoop – Zonder uw toestemming geeft de gemeente uw persoons-gegevens nooit door aan particulieren en commerciële bedrijven. Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens niet aan maatschappelijke instellingen doorgeeft? Dan kunt u vragen om geheimhouding.

Dit kunnen inwoners online aanvragen bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak via de website. (zie hieronder)
Als u geheimhouding hebt aangevraagd, geeft de gemeente uw gegevens ook niet door aan:
Niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen
Instellingen voor bijvoorbeeld ouderenzorg, gehandicaptenzorg of jeugdwelzijnswerk
De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)
Geheimhouding geldt niet voor instanties zoals deurwaarders, advocaten, pensioen- fondsen en overheids instellingen (bijvoorbeeld de Belastingdienst). Zij zijn geautoriseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken om uw gegevens op te vragen bij de gemeente.
Bron: www.nieuwkoop.nl