Prestatieafspraken over huurwoningen

Nieuwkoop – Woondiensten Aarwoude, Woningstichting Nieuwkoop, Stichting Bewonersbelangen Aarwoude, Huurdersbelangen Vereniging Nieuwkoop en de gemeente ondertekenden dinsdag 11 december nieuwe prestatie-afspraken.

Elk jaar maakt de gemeente samen met woningcorporaties en huurdersorganisaties afspraken over sociale huurwoningen binnen de gemeente. Dit noemen men ook wel ‘prestatieafspraken’.

Gezamenlijk worden onder andere afspraken gemaakt over het betaalbaar houden en duurzaam maken van bestaande sociale huurwoningen. Dit zorgt niet alleen voor meer comfort en lagere woonlasten voor huurders, maar ook voor een beter milieu.

Doorstroming

Een belangrijk punt voor de komende jaren is het bevorderen van doorstroming. Doorstroming moet ervoor zorgen dat meer (lokale) woningzoekenden kans maken op een passende sociale huurwoning. In het verleden gebeurde dit vooral bij nieuwbouw, nu gaat men ook kijken naar doorstroming bij de bestaande woningen. “Doorstroming kan meer woningen zoekenden helpen een passende woning te vinden, maar met doorstroming alleen zijn we er nog niet. De vraag naar woningen is zo groot dat er ook gewoon extra woningen nodig zijn”, aldus wethouder Elkhuizen.