Positieve reacties dorpsplan Zevenhoven

Zevenhoven – De Dorpsraad in oprichting hield dinsdag 16 oktober een informatieve bijeenkomst in ‘t Trefpunt te Zevenhoven. Een bijeenkomst met een terugkoppeling vanuit de gemeente over het opgestelde dorpsplan.

Het is nog steeds een Dorpsraad i.o., maar de initiatiefnemers gaan voortvarend te werk en inmiddels is er een dorpsplan opgesteld, nadat eerder een peiling onder de inwoners was gehouden.

In het dorpsplan stelt de dorpsraad dat

– er behoefte is voor een plek voor jongeren / jongerenbeleid

– er een ontmoetingsplek in het nieuwe IKC moet komen (m.n. voor ouderen)

– statushouders aan bewoners gekoppeld kunnen worden om integratie te bevorderen

– de verkeersveiligheid beter kan

– er meer recreatiegroen moet komen

– het winkelaanbod en horeca behouden moeten blijven

– er voldoende woongelegenheid moet blijven

– de dorpsraad als goed platform moet functioneren

Een flinke delegatie ambtenaren was vanuit het gemeentehuis naar Zevenhoven gekomen om een reactie te geven op de voorgenomen plannen. Ook wethouder Bernadette Wolters was een uurtje aanwezig. Het was een overwegend positief geluid.

‘Er is veel draagvlak in jullie dorp en vooral verbinding staat centraal in dit plan. We zijn blij met dit soort initiatieven en waar we kunnen/mogen helpen, zullen we dat ook doen.’

V.w.b. het jongerenbeleid komt er een nieuw soort jongerenwerker, die zich in Zevenhoven gaat richten op het contact maken en peilen wat wensen en behoeften zijn. Tot nu toe bestond het jongerenwerk vooral uit het organiseren van een activiteit en hopen dat de jeugd daar op af zou komen. Nu wil men meer op zoek. In het nieuw te bouwen IKC moet ook zeker in een multifunctionele ruimte plaats zijn voor ontmoeting.

Statushouders koppelen aan inwoners en meer contact met deze nieuwe inwoners via app-verkeer, juicht de gemeente eveneens toe.

Ten aanzien van de andere onderwerpen zoals wonen, winkelaanbod en verkeersveiligheid wil de gemeente vooral graag in gesprek blijven met de dorpsraad. ‘U woont en werkt hier, u weet het beste wat er allemaal leeft.’

Begin november houdt de dorpsraad een bijeenkomst met en voor statushouders en de andere inwoners van Zevenhoven.