Plek op zere vinger

Nieuwkoop – Als voorbereiding op de bespreking van de begroting (op 8 november) spraken raads- en fractieleden op donderdag 17 oktober alvast een aantal wensen uit tijdens een meningsvormende vergadering.

Larissa Spierenburg (VVD)(foto) legde de vinger op een zere plek, toen zij om inzicht vroeg van perspectiefplannen in de jeugdzorg. Bernadette Wolters was afwezig en alleen een ambtenaar probeerde de raad van antwoorden te voorzien. Dat lukte in eerste instantie niet goed, hij gaf vooral een beeld van de totstandkoming daarvan.

Jeugd die in onze gemeente hulp krijgt, kreeg dat vroeger tot zijn of haar 18e. Daarna was er meestal niets. Nu wordt er al vanaf 16,5 jaar een begin gemaakt met een perspectiefplan, zodat de jongere vanaf 18 jaar beter op eigen benen kan staan en soms zelf nog even hulp krijgt.

‘Inzicht, ik wil inzicht,’ vroeg Spierenburg. De ambtenaar gaf aan dat er wel wordt opgesteld, maar niet wordt geteld.

Joke van Boxtel (NN) vroeg of er knelpunten zijn. Dat kon de ambtenaar wel beamen. ‘Met name als jongeren met een persoonsgebonden budget (pgb) 18+ worden, gaat er wel eens wat verkeerd.’

Van Boxtel bepleitte vervolgens het ontschotten van gelden, zodat het geld dat beschikbaar is, meer flexibel kan worden ingezet, maar daar gingen de andere raadsleden niet op in.

Wel beantwoordden de meeste fracties de vraag van de VVD: ‘Willen wij meer inzicht?’ met een ja. Of er al dan niet een motie of amendement komt in de raad van 8 november kond Spierenburg nog niet toezeggen, ze beraadt zich eerst nog in haar eigen fractie.