Plan van Aanpak na verkeersonderzoeken

Nieuwkoop – Een groot aandeel van het verkeer in de gemeente Nieuwkoop bestaat uit zwaar vracht- en landbouwverkeer. In het regionale verkeersnetwerk ontbreken schakels, waardoor de druk op het gemeentelijk wegennet toeneemt. Tijd voor actie.


De raad sprak 15 november over het voorstel om kennis te nemen van het Plan van aanpak van het vervolgtraject van diverse verkeersonderzoeken.

Weggebruikers en aanwonenden ervaren een toename van overlast en onveiligheid. Om beter inzicht te krijgen in de omvang van het probleem en de mogelijke oorzaken zijn in de afgelopen periode enkele verkeersonderzoeken uitgevoerd.

De meeste raadsleden gingen 1 november nog flink in discussie over het al dan niet belangrijke landbouwverkeer en waar Elias van Belzen (SGP/CU) vond dat landbouwvoertuigen nu eenmaal in een plattelandsgebied voorkomen, stelde Kees Hagenaar (NN) dat er ook grenzen zijn.

Donderdag 15 november werden er geen woorden mee aan vuilgemaakt, behalve dan dat de VVD bij stemverklaring vond dat dit collegevoorstel wel met een brief aan de raad afgedaan had kunnen worden.