Plan Polder voor Buytewech noord

Nieuwkoop – De gemeenteraad heeft donderdag 12 juli nog uitgebreid gesproken over Buytewech-Noord, de nieuwe woonwijk van Nieuwkoop. Uiteindelijk heeft een meerderheid van de raad gekozen voor een “poldermodel”.

In overleg met omwonenden en belangstellenden voor een woning en belanghebbenden is er veel overleg geweest Tijdens zeven bijeenkomsten is geïnventariseerd en met elkaar besproken welke woonwensen er zijn, hoe de wijk anders kan worden dan bestaande wijken en wat verduurzaming nu concreet kan betekenen in Buytewech-Noord. Een bestuurlijke begeleidingscommissie, waarin alle fracties vertegenwoordigd waren, heeft het proces kritisch en actief gevolgd.
Er zijn drie zogeheten vlekkenplannen uitgerold en tijdens de slotbijeenkomst op 16 mei 2018 en gedurende een internet-consultatie tot en met 28 mei 2018 zijn voorkeuren en suggesties op zowel de vlekkenplannen als de voorstellen voor verduurzaming gekomen.
Het college stelde de raad op 12 juli voor om Vlekkenplan 3 ‘Polder‘ te kiezen als uitgangspunt voor het stedenbouwkundig plan Buytewech-Noord. Qua ambitieniveau moet het de ‘Middenvariant’ zijn als om duurzaamheid gaat.
Annette Pieterse (D66) vond het voorstel een dilemma. ‘Een voorstel dat waardering verdiend, er is participatie geweest en die eindigde met een close call. De verkeersproblematiek is nog niet helder en de duurzaamheidsambitie is verre van duidelijk. Er gaat in de toekomst nog wel flink wat veranderen en daar moeten we nu al op participeren. Er is onvoldoende duidelijkheid over de keuze.’
Berry Dors (NN) vond juist de ontsluiting het resultaat van de participatie. ‘Maar daar wordt nog niet over besloten,’ reageerde Pietersen. t
Dors zei verder dat het project een wat onwennige start kenden, maar dat er hard gewerkt is. V.w.b. de middelvariant van duurzaam bouwen vond hij de ambitie nog niet scherp genoeg. Wat NN betreft zou college open moeten staan voor veranderingen en ontwikkelingen in de komende jaren. Ook de ruimte geven aan een ontwikkelaar vond hij (en later ook Tom de Kleer – VVD) nog wat vaag.
Wethouder Elkhuizen zei er echter vertrouwen in te hebben.
Leon Zoet (CDA) was tevreden over het resultaat tot nu toe. ‘Er moet nog zeker wat gebeuren, dit ziet het CDA als ijkpunt. Dit was ook een pilot inzake de toekomstige omgevingswet. De ervaringen zijn positief, wij kunnen instemmen met dit plan.’
En uiteindelijk ging de hele raad akkoord met uitzondering van D66.