Participatie Centrumplan Nieuwveen geslaagd

Nieuwveen – In september 2020 is een succesvolle serie bijeenkomsten afgesloten rondom de herontwikkeling van het Centrumplan in Nieuwveen.

De wensen van de gemeenschap zijn hiermee in beeld gebracht, om te komen tot
een nieuw, breed gedragen centrumplan.
Drie participatie-bijeenkomsten
De eerste bijeenkomst werd in december 2019 door de gemeente Nieuwkoop en Woningstichting Nieuwkoop (WSN) georganiseerd en had als thema ‘inventariseren ruimtegebruik’. Hieruit kwam onder andere naar voren dat de
gemeenschap van Nieuwveen behoefte heeft aan een nieuw dorpsplein. Op de tweede avond in januari was het thema ‘sfeer en beleving van de buitenruimte’. Ook deze avond werd door meer dan honderd belangstellenden bezocht. De wens voor een groen, vriendelijk en dorpse sfeer werd deze avond geuit. In september kon tenslotte het derde thema worden besproken:‘architectuur van de bebouwing’.
Deze bijeenkomst werd vanwege corona in kleine groepen gehouden. Er waren drie digitale sessies en drie fysieke bijeenkomsten in het gemeentehuis.
Corona-veilig participeren
“Het duurde even voordat we de juiste werkwijze gevonden hadden, maar achteraf kunnen we zeggen dat de kleine bijeenkomsten net zo geslaagd zijn als de eerdere grote bijeenkomsten”, zegt Richard Bosboom, procesmanager van de gemeente. Zijn collega-projectleider Frank Swager van WSN beaamt dit: “We hebben waardevolle wensen opgehaald om verder te gaan met het uitwerken van een breed gedragen centrumplan.” Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteit
Met de input uit de drie participatie-sessies laten de gemeente en WSN een concept stedenbouwkundig plan met beeldkwaliteit voor de openbare ruimte en de architectuur opstellen. Dit wordt gemaakt door Arkus Bureau voor Stedenbouw in samenwerking met HBN Architecten. Het concept van dit plan wordt door WSN en de gemeente als eerste met de centrale erfgoedcommissie Dorp, Stad en Land besproken en daarna met de
gemeenteraad. Vervolgens wordt het plan aan de gemeenschap gepresenteerd en gaat het de basis vormen voor het nieuwe bestemmingsplan.