Overhandiging charters Erfgoed Leiden

Nieuwkoop – Donderdag 16 januari heeft Erfgoed Leiden en Omstreken een aantal historische documenten overhandigd aan burgemeester Frans Bujjserd.


Het gaat om vijf zogenaamde charters (officiële documenten) uit de 17e en 18e eeuw. Erfgoed Leiden en Omstreken kreeg de stukken in bezit via een veilinghuis en restaureerde ze. De stukken passen in het historisch archief van Nieuwkoop dat wordt bewaard bij Erfgoed Leiden en Omstreken.
In de 17de-18de eeuw was Nieuwkoop een gebied in bezit van adellijke families, dat ook wel heerlijkheid werd genoemd. De documenten leggen de overdracht van Nieuwkoop aan bepaalde adellijke personen vast. Ze zijn online te vinden op www.erfgoedleiden.nl.
Het oudste stuk dateert van 28 mei 1658 en is een belening van de heerlijkheid Nieuwkoop door de Staten van Holland en West-Friesland aan Jkvr. Philippine van Wassenaer. Dit was naar aanleiding van het overlijden van haar neef Johan de Bruyn van Buytenwech, die heer van Nieuwkoop was geweest.
Erfgoed Leiden en Omstreken beheert historische archieven van Leiden en gemeenten in de regio. Archiefstukken zijn online of in de studiezaal in Leiden te raadplegen.
Burgemeester Frans Buijserd heeft een aantal voorwerpen, die zich in het archief van Nieuwkoop bevinden, in bruikleen gegeven aan het Historisch Genootschap Nieuwkoop en Stichting Historische Kring Liemeer. Dit betreft vlaggen van de voormalige gemeenten Nieuwkoop, Nieuwveen en Zevenhoven en een vaandel van zangvereniging Excelsior te Nieuwveen.