Oude waterleiding weg

Nieuwkoop – BAM Infra is deze week begonnen met het verwijderen van de oude drinkwaterleiding langs de Milandweg in Woerdense Verlaat.

Hierdoor krijgt het verkeer op deze weg tijdelijk te maken met snelheidsbeperkende maatregelen. Dit duurt naar verwachting tot en met 12 oktober. Het fietsverkeer ondervindt geen hinder van het werk.

Begin 2018 legde Oasen een nieuwe drinkwatertransportleiding aan in het fietspad van de Milandweg. Door de aanleg van deze nieuwe waterleiding is de oude leiding niet meer nodig. De oude leiding langs de Milandweg (vanaf het Nachtegaalspad tot aan de Voorhaakdijk) wordt daarom uit de grond gehaald. Gedurende het werk blijft de Milandweg gewoon open. Om de veiligheid te waarborgen maakt het drinkwaterbedrijf gebruik van een rijdende wegafzetting.
Iedereen houdt water uit de kraan, de oude leiding is al losgemaakt van het waterleidingnet. De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de drinkwatervoorziening.