Oude Spoorbaan stukje veiliger

Nieuwkoop – Een collegevoorstel om de Oude Spoorbaan (tussen Achterweg en De Hoef) verkeersveiliger te maken, is donderdag 15 november na een lange discussie gedeeltelijk aangenomen.

Het college wil o.a. de bermen steviger maken met grasbetontegels, de maximumsnelheid verlagen naar 60km p/u, de belijning aanpassen en instemmen met fysieke maatregelen om de maximum snelheid daadwerkelijk af te dwingen. Dat moet ongeveer € 120.000,- gaan kosten.

SBN had samen met D66 een amendement opgesteld om wel de bermen op te knappen, maar de snelheid nog niet omlaag te halen en eerst onderzoek af te wachten. Dat amendement en dus ook het gewijzigde voorstel is aangenomen. Het voorstel unaniem, maar het amendement werd gesteund door SBN, D66, VVD en SGP/CU. CDA en NN steunden hun coalitiepartner niet, maar met 9 tegenstemmen verloren ze het van de 10 voorstemmers. ‘Dat neemt niet weg, dat we wel allemaal voor verkeersveiligheid zijn,’verwoordde Aad Otto (CDA) later.

Eerder in de discussie hield vooral de VVD vol dat het stuk niet rijp was voor besluitvorming. ‘We weten niet wat de gevolgen zijn elders in deze omgeving en we missen een helikopterview,’ aldus Tom de Kleer.

De meeste partijen willen ook graag dat er z.s.m. het Gemeentelijke Verkeer en Vervoers Plan (GVVP) wordt opgesteld, maar dat zal pas rond 2020 klaar zijn.

Uit rapportages bleek dat de weg sowieso niet geschikt is als 80 km weg. ‘Dat hadden we dus al veel eerder moeten aanpakken,’concludeerde Lizet Keijzers (SBN)

De Oude Spoorbaan is niet de enige weg die vooruitlopend op het GVVP wordt opgepakt. Ook de Kerkweg in Ter Aar moet eerder veiliger gemaakt worden.

De wethouder drong aan op het veilig maken van de bermen. ‘Juist ook door het verzakte grint in de bermen is de weg minder veilig. Ik kan over het uitstel van het omlaag brengen van de snelheid met Ronde Venen overleggen.’

Niet de 120.000 euro wordt besteed, maar met 75.000 moeten de bermen met grasbeton-keien afdoende verstevigd worden.