Oproep VON: Blokkeer komst grote supers

Nieuwkoop – De V.O.N. roept de gemeenteraad op voor een blokkade van twee supermarkten bij de Intratuin Ter Aar.

De Verenigde Ondernemers Nieuwkoop, V.O.N., ziet dat het College van B&W niet goed raad meer weet met de inmiddels ontstane situatie van het terrein achter de Intratuin in Ter Aar. Dit mede naar aanleiding van de vragen die vorige week door verschillende fracties in de gemeenteraad zijn gesteld. De gemeente heeft formeel jaren terug op dat terrein de bestemming detailhandel vastgesteld en vervolgens recent een bouwaanvraag voor twee commerciële ruimten afgegeven aan projectontwikkelaar Ten Brinke, die inmiddels eigenaar is van het terrein. Zodra de ontwikkelaar met een of twee supermarkten contractueel rondkomt zou de bouw een aanvang kunnen nemen en rest de afwikkeling van een voorbereidingsbesluit. Het College van B&W heeft zich te houden aan het door de gemeenteraad jaren terug vastgestelde bestemmingsplan en aan de regels voor het aanvragen van een bouwvergunning.

Het is echter de bevoegdheid van de gemeenteraad om een opdracht aan het College te geven om nu per direct te stoppen met deze ongewenste ontwikkeling. De gemeenteraad zal daarbij haar verantwoordelijkheid moeten nemen voor eventuele schadeclaims.

De V.O.N dringt aan op grote spoed en wenst absoluut niet dat de partijen in de aanloop van de verkiezingen deze zaak over de verkiezingen heen tillen. De V.O.N. is ook niet geïnteresseerd in een spelletje “zwarte pieten” over schuldvraag of onachtzaamheid van wie dan ook.

Het gaat er om dat winkelcentra compact blijven, dat de centra levensvatbaar blijven en de leefbaarheid in de kernen geborgd is. Uitbreiding van het supermarkt volume met twee winkels zal altijd ten koste gaan van de continuïteit van de supermarkten. De thans voorliggende ontwikkeling is totaal niet gebaseerd op een beleidsanalyse waaruit een behoefte zou blijken. Het is een ontwikkelaar die grond heeft gekocht en daar nu een hoog rendement uit wil halen.

De V.O.N. roept op: ‘Raad van Nieuwkoop en de afzonderlijke politieke partijen u geeft allen een hoge prioriteit aan leefbaarheid van de kernen gezien uw partij programma´s. Neem dan nu uw verantwoordelijkheid en maak gebruik van uw bevoegdheid om het College een opdracht te geven deze ontwikkeling per direct te stoppen en de ontwikkelaar mogelijkheden te bieden voor een andere invulling. Of koop het terrein anders op bij de ontwikkelaar.

Voorkom dat er een winkelcentrum bijkomt in Ter Aar, zoals destijds in de kern Nieuwkoop waar geen beleidskader was om ontwikkelingen te sturen.

Raad van Nieuwkoop u kunt zich niet langer verschuilen achter procedures , het is tijd voor een daad. Juist nog net voor de verkiezingen kunt u opkomen voor het belang van de leefbaarheid in de kernen.

Bestuur V.O.N.