Opfris Workshop Bridge

Nieuwkoop – Bridge Club Nieuwkoop organiseert op een aantal vrijdagmiddagen Opfris Workshops.

In iedere workshop wordt één onderwerp behandeld over de techniek van het bieden of spelen. De eerstvolgende workshop wordt gehouden op vrijdag 8 november en heeft als onderwerp ”Afspelen”. Eerst wordt de algemene theorie van het afspelen van troef- en sans contracten behandeld. Vervolgens wordt aan de hand van standaard situaties tips gegeven voor het optimaal afspelen van een contract. Iedereen is van harte welkom in Zalencentrum ‘De Rank’ Reghthuysplein 19 Nieuwkoop; aanvang 12:30 (zaal open om 12:15). De workshop duurt 30 minuten en na afloop zijn de leiders van de workshop beschikbaar om vragen over andere onderwerpen op het gebied van bridge te beantwoorden. De volgende workshops staan gepland op de vrijdagen 22 november (antwoorden op 1 SA  opening) en 6 december (tegenspelen). De bijdrage is voor niet-leden van Bridge Club Nieuwkoop per workshop € 2,00 per persoon en voor leden gratis. Aanmelden voor de workshop is niet noodzakelijk. Deelnemers aan een workshop mogen aansluitend gratis meespelen op de Vrijdagmiddag Inloop Bridge. Neem gerust telefonisch contact op voor meer informatie over deze workshops: Ton Thoma 06 20359754.