Opbrengst collecteweek ZOA

Nieuwkoop – Vrijwilligers hebben afgelopen week in Nieuwkoop gecollecteerd voor ZOA.

De opbrengst van 3099,67 euro wordt gebruikt om slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld te ondersteunen. ZOA verleent noodhulp op plekken waar de nood het hoogst is, maar werkt ook aan wederopbouw. Ruim 13.000 vrijwilligers hebben van 24 tot 30 maart gecollecteerd voor stichting ZAA. De hulp van ZOA aan slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld is hard nodig. Wereldwijd zijn ruim 68 miljoen mensen op de vlucht. ZOA helpt hen met de opbrengst van de collecteweek door hen ter plekken of in een buurland op te vangen en noodhulp te bieden. Denk hierbij aan voedsel, schoon drinkwater en (tijdelijk) onderdak. Daarnaast worden ze geholpen om ook na een ramp hun leven weer op te bouwen. ZOA bedankt alle collectanten in Nieuwkoop en iedereen die heeft gegeven. Heeft u de collectant gemist? U kunt ook doneren door ‘ZOA’ te sms’en naar 4333 (eenmalig €1,50) of via www.zoa.nl/doneerOpbrengst collecteweek ZOA