Op weg naar Pasen

Nieuwkoop – 4 Oecumenische Avondgebeden in de 40 dagentijd in de Hervormde kerk aan het Reghthuysplein op: woensdag 4 maart, woensdag 18 maart, woensdag 25 maart en woensdag 1 april.

Aanvang: 19.30 uur. Het centrale thema in deze 40dagentijd is ‘Sta op’. Door korte vieringen willen wij, d.m.v. lied, gebed en bijbellezing,
ons in oecumenisch verband voorbereiden op de Stille Week en het grote feest van Pasen. Ze volgen zoveel mogelijk het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken. Meer informatie vindt u op www.kerkinactie.nl/40dagentijd. U bent van harte welkom bij deze avondgebeden! De Gemeenschap van Kerken Nieuwkoop.