Op weg naar coalitie van SBN, CDA en NN

Nieuwkoop – Nieuwkoop lijkt op weg naar een coalitie van SBN, CDA en NN. Tijdens een informatieve bijeenkomst van de gemeenteraad op donderdag 5 april is met algemene instemming gereageerd op het voorstel van informateur René Vrugt.

Overleg tussen de zes politieke partijen

Natuurlijk Nieuwkoop (4 zetels), CDA (5 zetels) en Samen Beter Nieuwkoop (6 zetels) zouden in eerste instantie een goede stabiele coalitie kunnen vormen, meent informateur Vrugt. De informateur concludeert dat in zijn rapportje dat hij opstelde nadat hij met alle gekozen partijen twee gesprekken heeft gevoerd.
Vrugt keek niet alleen cijfermatig, maar ook of de partijen programmatisch bij elkaar passen of kunnen samenwerken, goed samen door één deur kunnen en bijvoorbeeld hetzelfde beeld hebben over de bestuursstijl.
Tom de Kleer (VVD) morde nog wel wat over het feit dat juist de VVD de meeste stemmen had gewonnen, maar gaf aan zich bescheiden te willen opstellen.
SGP/CU en D66 met elk één zetel kunnen zich ook vinden in het voorstel van Vrugt. En ook NN en CDA gaven aan uit te zien naar een constructieve samenwerking.
Guus Elkhuizen (SBN) zei ook dat te willen nastreven en benoemde, net als Vrugt, ook de raadsbrede onderwerpen zoals bodemdaling, vliegtuigoverlast. ‘Dat moet meer uit de politieke hoek en moeten we raadsbreed willen aanpakken.’
Daar was Vrugt het dus mee eens en hij vulde aan: ‘Het is sterk als je bij een hoger bestuurlijk platform kan uitleggen dat je iets met raadsbrede steun hebt bereikt in plaats van een nipte meerderheid.’
Na een klein uurtje was iedereen er wel uit. Guus Elkhuizen gaat als formateur aan de slag en wil meteen met èn CDA èn NN tegelijk aan tafel. Hij vroeg of René Vrugt dan niet meer als informateur, maar als projectbegeleider de drie partijen wil bijstaan. Dat wilden ook CDA en NN en de heer Vrugt stemde hierin toe.
Burgemeester Buijserd adviseerde de drie partijen om niet pas over drie weken met een resultaat te komen, maar ook tussentijds iedereen te informeren.