Op doktersrecept Sport en Bewegen

Nieuwkoop – Als voorbereiding op de bespreking van de begroting (op 8 november) spraken raads- en fractieleden op donderdag 17 oktober alvast een aantal wensen uit tijdens een meningsvormende vergadering.

Samen Beter Nieuwkoop (SBN) bracht een beweegexperiment ter sprake. Teun Bakker (van fysiotherapiepraktijk Bakker en De Vos en als secretaris van Vijverzorg was gevraagd om een toelichting te geven op het idee van SBN.

Dat idee kwam door een project in Zaanstad. Huisartsen aldaar hebben de handen ineengeslagen om meer mensen naar de sportschool te zien te krijgen. Bewegen Op Recept (BOR) is het motto.

Als blijkt dat bewegen een positief effect kan hebben op de gezondheid van een patiënt, verwijzen de huisartsen die op recept naar een leefstijladviseur. Zaanstad heeft speciaal voor het project leefstijladviseurs aangesteld. Deze adviseurs bieden diverse beweegprogramma’s aan.

Bakker kent het project in Zaanstad niet, maar onderschrijft de gedachte. Hij zou het een goede zaak vinden als de gemeente hierin een faciliterende en financierende rol kan spelen.

Leo Visser (SBN) vroeg zijn mede-raadsleden of zij hier geld voor beschikbaar willen stellen. Guus Elkhuizen (hij verving wethouder Wolters) verbeterde Visser door te stellen dat gelden en/of werk van buurtsportcoaches hiervoor gebruikt kunnen worden.

De raadsleden wilden echter niet zomaar meegaan. ‘Kom eerst een met een helder plan. Voor wie is het en wat kost het?’ Leo Visser focust zich sterk op de ouderen. Annette Pietersen (D66) vond dat ook de jeugd erbij betrokken moet worden en dat het vooral ook een afname van medicijngebruik moet opleveren. ‘Betrek daarom ook de zorgverzekeraars hierin.’

Aad Otto (CDA) gaf aan dat er al veel gebeurt en noemde als voorbeelden schoolgym, walking voetbal en dat er veel meer aspecten belangrijk zijn zoals eetgedrag en opvoeding. ‘Wij wachten eventuele voorstellen af.’

Ook NN en VVD gaven aan eerst concrete plannen te willen zien, alvorens geld beschikbaar te gaan stellen.