Ook BIZ voor winkelcentrum Ter Aar

Ter Aar – Er is voldoende draagvlak voor een Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) in Ter Aar. Daardoor komt de samenwerking van een grote groep ondernemers op gang en is voor 5 jaar een financiering veiliggesteld voor verbeteringen in het centrum van Ter Aar.

In het bijzijn van een aantal initiatiefnemers voor de BIZ Winkelcentrum Ter Aar en de gemeente Nieuwkoop zijn maandag 3 december de stemmen geteld van de draagvlakmeting voor de BIZ Winkelcentrum Ter Aar. Na de telling bleek er ruim voldoende draagvlak voor de invoering van de BIZ. Van de 31 ondernemers stemden er 24 voor een BIZ, 3 waren tegen en 4 onthielden zich van stemming.
In een BIZ betaalt elke onderneming binnen het gebied mee. De gemeente int een heffing bij alle ondernemers in het gebied en verstrekt dit geld vervolgens aan de Vereniging BIZ Winkelcentrum Ter Aar. Ondernemers beslissen samen over investeringen in het centrum. ‘Samenwerken aan een compleet dorpscentrum’ is het devies. De financiering is voor 5 jaar geregeld waarmee een meerjarige strategie tot stand kan komen
Op donderdag 13 december was de officiële ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst BIZ Ter Aar. Erik Swaab, voorzitter Vereniging BIZ Winkelcentrum Ter Aar: ‘We zijn blij met dit resultaat. Door samen te werken, samen de lasten te dragen en samen te komen tot nieuwe initiatieven kunnen we het centrum bruisend maken en aantrekkelijk voor winkeliers, gasten en bewoners.’ Ook de gemeente is tevreden met het resultaat. ‘Met de BIZ wordt een goede basis voor kwalitatieve samenwerking gerealiseerd, waarmee ook voor de gemeente een duidelijke gesprekspartner ontstaat. De BIZ zal een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van het winkelgebied doordat de ondernemers zich verenigen. En daar kan iedereen plezier van hebben,’ aldus wethouder Antoinette Ingwersen.