Ontwerpbestemmingsplan Paradijsweg ter inzage

Papenveer – Vanaf heden ligt het ontwerpbestemmingsplan Paradijsweg Westzijde – fase 1 acht weken ter inzage.

Dit is twee weken langer dan gebruikelijk door de vakantieperiode.
U kunt het plan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl of in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis in Nieuwveen tijdens openingstijden. Door de coronamaatregelen vraagt de gemeente u alleen naar het gemeentehuis te komen als u het plan niet digitaal kunt inzien. Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is het wijzigen van glastuinbouwbestemmingen naar natuur, recreatie en woonbestemmingen. Dit doen ze in fasen. In dit bestemmingsplan staan de plannen voor de eerste fase voor de Paradijsweg Westzijde. Wilt u een toelichting op het plan? Dat kan door een afspraak te maken met een van de medewerkers van het Omgevingsloket via www.nieuwkoop.nl.
Reageren
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op het plan reageren. Dit noemen ze ‘een zienswijze indienen’ Dit kan schriftelijk aan de gemeenteraad via Postbus 1, 2460 AA Ter Aar of per mail via info@nieuwkoop.nl. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met dhr. P. Kamman van de gemeente Nieuwkoop via telefoonnummer 14 0172 of via e-mailadres p.kamman@nieuwkoop.nl. Indien u vragen heeft over het bestemmingsplan dan kunt u ook een mail sturen aan de heer P. Kamman, met uw telefoonnummer en eventueel uw vraag of vragen. De heer Kamman neemt vervolgens contact met u op.
Nadat het plan ter inzage heeft gelegen (acht weken) stuurt het college een voorstel aan de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan. Indien zienswijzen zijn ingediend volgt een speciale hoorcommissie van de gemeenteraad waarbij de indieners hun zienswijze mondeling kunnen toelichten.