Ontwerpbestemmingsplan IKC Zevenvenhoven

Zevenhoven – Het ontwerpbestemmingsplan IKC Zevenvenhoven ligt nog twee weken ter inzage en in die periode kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen.

Mensen die een zienswijze hebben ingediend krijgen een uitnodiging om hun zienswijze toe te lichten in een hoorzitting. De raadsleden horen dan het verhaal bij de schriftelijk ingediende zienswijzen. De hoorzitting is niet bedoeld om extra zienswijzen in te dienen, over het onderwerp
te discussiëren of om vragen te stellen. De hoorzitting staat gepland op dinsdagavond 26 maart. Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 20 maart vóór 9.00 uur. Dit kan via griffier@nieuwkoop.nl of via 0172-521308, met daarbij uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer.