Ontwerp bestemmingsplan Vomar Ter Aar

Ter Aar – Vanaf heden ligt het ontwerpbestemmingsplan voor het perceel van de Intratuin en de gronden erachter zes weken ter inzage.


U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl of in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis in Nieuwveen. In het bestemmingsplan is geregeld dat op de vierkante meters waarvoor Vomar/Hoorne Vastgoed vergunning heeft, alleen gebouwen voor detailhandel zijn toegestaan. De bestemming voor de Intratuin wordt uitsluitend tuincentrum in de huidige omvang en met het huidige assortiment. Tijdens de inzagetermijn kan iedereen een zienswijze indienen bij de gemeenteraad Nieuwkoop, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar of via info@nieuwkoop.nl. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met Axel van Luijk van Team Ruimte via telefoonnummer 14 0172.