Ontwerp bestemmingsplan IKC Zevenhoven ter inzage

Zevenhoven – Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 31 januari 2019 zes weken ter inzage bij de gemeente Nieuwkoop.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van het IKC en bijbehorende voorzieningen mogelijk op de plaats van de voormalige school ‘De Zevenhof’ aan de Vrijenhoek 29-31 in Zevenhoven.
U kunt het plan inzien;
– op ruimtelijke plannen
In het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 te Nieuwveen tijdens openingstijden. Voor het inzien van de stukken is het niet nodig vooraf een afspraak te maken.
Inloopavond
U kunt de plannen ook bekijken tijdens de inloopavond op dinsdag 19 februari 2019 op de basisschool De Diamant, St Jansstraat 21-23 in Zevenhoven. De gemeente presenteert deze avond het definitieve ontwerp van het IKC-gebouw. U kunt binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Gedurende de zes weken dat het plan ter inzage ligt, kan iedereen een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad.