Onkruid bestrijden met extra mankracht

Nieuwkoop – Twee man extra in de buitendienst en twee man extra vanuit Rijnvicus. Alles wordt ingezet in de strijd tegen het onkruid.

In de raadsvergadering van donderdag 15 februari bespraken de raadsleden het college voorstel om een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 277.000,-.

In 2017 is besloten de onkruidbestrijding op verhardingen in eigen beheer te gaan uitvoeren. In de begroting 2018 zijn de jaarlijkse kosten al wel meerjarig meegenomen. Er is nog geen investeringskrediet beschikbaar gesteld en met dit voorstel stelt B&W voor een krediet beschikbaar te stellen voor de aanschaf van het benodigde materieel.
Leen Mur let altijd goed op de centjes en wilde helderheid over de bedragen. ‘Gaat het nou om 5.000 of 82.000 euro? Zowel de wethouder, als de ambtenaar van dienst kon daar geen helder antwoord op geven. Mur kreeg de toezegging dat het wordt uitgezocht voor de besluitvormende vergadering.
Arie van Wijk (CDA) wilde graag weten wat de onkruidbestrijders doen als er geen onkruid groeit. Daarop werd geantwoord dat er altijd strijd is tegen het onkruid, niet alleen re-actief, maar ook preventief.
Omdat de centenkwestie niet geheel duidelijk was, wordt er in de besluitvormende raad van 8 maart nogmaals over gediscussieerd, maar zeer waarschijnlijk niet lang.