Ongeveer 2 ton verkeersveiligheid Kerkweg

Nieuwkoop – B en W wil graag een budget van € 200.000,- om de Kerkweg in Ter Aar verkeersveiliger te maken. Over het exacte bedrag waren nog wat vraagtekens.

Omdat er een tijdelijke supermarkt wordt gevestigd op de locatie achter de Intratuin in Ter Aar, moet de verkeersveiligheid op de Kerkweg beter. Met een motie is dat onlangs in de raad afgedwongen. Wethouder Ingwersen en haar ambtenaar beantwoordden de vragen van de raad en daaruit bleek dat het niet helemaal helder is of 2 ton nodig is.

Donja Kooman (VVD) vroeg aandacht voor de fietsersoversteekplaats, Brent Wijshijer (CDA) zei dat de fietsersbond sceptisch is over fietssuggestiestroken. (Bovendien liggen die er al – red)

Mariska van Buren-Gorissen (SGP/CU) vroeg of de verkeerscommissie al naar de plannen had mogen kijken. Dat bleek niet het geval.

Nog veel open eindjes dus, maar de raad lijkt soepel om te gaan en die 2 ton komt er op 13 december wel.