Onduidelijkheid Bestemmingsplan Oostkanaalweg

Nieuwkoop – Over bestemmingsplan Oostkanaalweg 30 is donderdag 12 juli lang gesproken, maar vooraf was al bekend dat het voorstel zou worden aangehouden (later behandeld).

Het college stelde de raad o.a. voor : het bestemmingsplan ‘Oostkanaalweg 30, Ter Aar vast te stellen, waarbij op het perceel Oostkanaalweg 14 de bestemming omgezet wordt van ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ in ‘Agrarisch – Onbebouwd’. Met dat voorliggende bestemmingsplan ‘Oostkanaalweg 30, Ter Aar’ wordt beoogd om drie woningen te realiseren op het perceel Oostkanaalweg 30 te Ter Aar in het kader van het ‘Ruimte voor Ruimte’-principe na omzetting van de bestemming ‘Agrarisch-Glastuinbouw’ in ‘Agrarisch’. Onderdeel van het verzoek is de bestaande bedrijfswoning op het perceel om te zetten in een burgerwoning.
Misverstanden
Vervolgens passeerde een grote serie misverstanden. Voor de neutrale toehoorder zal het een ratjetoe aan voors en tegens zijn geweest.
Keijzers (SBN) vroeg om een tijdpad. Otto (CDA) vroeg of het nog mogelijk was om even te wachten, conform het verzoek van de inspreker. Hagenaars: (NN) verwees naar een brief van het college (10-7-18) dat er geen zienswijzen waren ingekomen. Nu kwam LTO alsnog met zienswijze (jamaar…..). ‘Wisten zij niet dat Oostkanaalweg 14 daarbij betrokken was? Wordt hier alsnog op gereageerd nu? Leg dat maar eens uit.’
Platen (VVD) vond het vooral een vervelende kwestie voor de verzoeker (nr 30) en vroeg ook om nader te bekijken wat nog mogelijk is.
Pietersen (D66) vroeg of de gemeente dit zomaar mag doen ook als Greenport daar anders over denkt.
Wethouder Elkhuizen bracht het mea culpa. De gemeente heeft intern niet goed gecommuniceerd. Hij legde nog wel wat uit, maar hij adviseerde om het voorstel nog even aan te houden. ‘Dan kan ik met betrokkenen nog in overleg en hopelijk komen we er dan uit.’