Onderzoek lood in de grond

Nieuwkoop – Eind januari/begin februari wordt de bodem van een aantal speelplaatsen en (school)pleinen onderzocht op de aanwezigheid van lood in de gemeente Nieuwkoop. 

Hieronder leest u meer over het onderzoek en vindt u informatie over loodverontreiniging.
Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?
Het onderzoek bestaat uit twee delen:
– Inventarisatie met foto’s:
Dit deel van het onderzoek is al uitgevoerd. Er zijn foto’s gemaakt van de bodem, van de harde bedekkingslaag (zoals kunstgras of rubbertegels) en zachte bedekkingslaag (zoals gras of plantenperken met ‘blote’ aarde).
– Grondmonsters:
Uit de inventarisatie met foto’s blijkt dat er op sommige plekken een blootstellingsrisico is omdat er rondom de speelplaats een zachte bedekkingslaag ligt (zoals gras of plantenperken met blote’ aarde). Daarom worden er in januari/februari 2019 grondmonsters genomen. Aan de hand van deze monsters wordt er gekeken of er maatregelen genomen moeten worden en wat voor.
U vindt onderaan deze pagina de lijst met locaties die onderzocht worden.
Wie voert het onderzoek uit?
De werkzaamheden worden uitgevoerd door IDDS uit Noordwijk. Het onderzoek naar de speelplaatsen vindt plaats in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Zij werkt samen met de Omgevingsdienst West-Holland om te zorgen voor een schone, veilige leefomgeving.
Lood in de grond
De bodem in Zuid-Holland is een stuk schoner dan vroeger. Toch is de grond nog niet overal schoon. Door huishoudelijk en industrieel gebruik in het verleden komt lood voor in de bodem. Bijvoorbeeld door gebruik in verf, maar ook in waterleidingen. Ook is bij ophogingen gebruik gemaakt van grond en slib waar lood in zat. De laatste jaren zijn veel bodemverontreinigingen opgeruimd, maar op sommige plekken is de aanwezigheid van lood in de bodem nog steeds een punt van aandacht. Opname van lood kan een risico zijn voor de gezondheid. In deze tekst leest u meer over de aanpak van loodverontreiniging en vindt u adviezen om risico’s te verkleinen.
Hoe kun je lood binnenkrijgen?
In wijken waar de bodem verontreinigd is met lood, kunnen mensen lood binnenkrijgen als zij gronddeeltjes inslikken. Bijvoorbeeld door het niet goed handen wassen na werken in de tuin of kinderen tijdens het buitenspelen. Vooral kinderen tot en met 6 jaar zijn gevoelig voor lood. Dat komt doordat lood effect heeft op ontwikkeling van de hersenen. Lood kan ook worden opgenomen in het lichaam door groenten die op vervuilde grond worden geteeld of door het drinken van water wat door lodenleidingen stroomt.
Wat kan ik doen?
– Laat uw kinderen hun handen wassen na het buitenspelen.
– Laat kinderen niet op kale bodem spelen maar zorg dat de bodem bedekt is met gras, struiken, vaste planten, kunstgras of bestrating.
– Kies voor een zandbak met schoon wit zand.
– Kweek groente en fruit in plantenbakken met schone grond (potgrond of tuinaarde).
– Was zelf uw handen na het tuinieren in eigen tuin en voor het eten.
– Was zelfgekweekte groenten en fruit grondig.
– Ga de inloop van grond in huis tegen door schoenen uit te doen bij het naar binnen lopen.
– Stofzuig of dweil regelmatig uw huis.
Vervang loden waterleidingen.
Meer informatie?
– Vragen over lood en gezondheid: GGD team Milieu, hygiëne en gezondheid: mhg@ggdhm.nl of telefoon 088-308 3381
– Vragen over lood in de bodem: Omgevingsdienst West-Holland: info@odwh.nl, of bel 071-4083100 en vraag naar een medewerker bodem
– Vragen over loden drinkwaterleidingen: Oasen
– Kijk voor de rapportage van het RIVM op www.rivm.nl en gebruik de zoekterm ‘lood’