Onderzoek aardwarmte

Nieuwkoop – Van 14 september tot begin oktober vindt in de gemeente Nieuwkoop seismisch onderzoek plaats voor aardwarmte.

Dit onderzoek maakt deel uit van het landelijk SCAN programma. SCAN verzamelt in opdracht van de rijksoverheid informatie over de bodem om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de winning van aardwarmte mogelijk is.

Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvingen hierover een brief aan huis. De planning van de werkzaamheden kan veranderen bij slecht weer.

Seismisch onderzoek
Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de bodem in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in beeld te brengen. Wanneer de geluidsgolven de grond in worden gebracht, kan in de directe omgeving een doffe plof te horen zijn. Dichtbij kunnen mogelijk ook lichte trillingen worden ervaren. Scan informeert bewoners en bedrijven in de directe omgeving altijd voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden.

Kijk voor meer informatie op www.scanaardwarmte.nl.