Noordeinde plust met 45 woningen

Nieuwkoop – Wethouder Paul Platen tekende 30 januari namens de gemeente een overeenkomst met Vink en Veenman voor de bouw van 45 woningen in Noordeinde. Daarmee is woningbouw in de kern Noordeinde weer een stap dichterbij gekomen.


Wethouder Platen:  (foto) “Noordeinde is een van onze kleinere kernen. Ook voor deze kern is het belangrijk om haar leefbaar en vitaal te houden. Woningbouw draagt daaraan bij. Het plan van Vink en Veenman omvat een goede mix aan woningen voor met name starters en doorstromers. Het gaat om rijtjeswoningen en zes twee-onder-een-kapwoningen.”
Het college heeft de wijziging van het bestemmingsplan, nodig om de woningbouw te realiseren, vastgesteld. Zodra het plan onherroepelijk is, kan de bouw beginnen.