Nog twee weken innovatiesubsidie aanvragen

Nieuwkoop – Mensen met ideeën of plannen kunnen nog een paar weken innovatiesubsidie aanvragen.

Heeft u een innovatief idee voor de Nieuwkoopse samenleving? Dan kunt u daar subsidie voor aanvragen.

Dien uw aanvraag in voor 1 april 2017. Informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u op de subsidiepagina van www.nieuwkoop.nl Voor vragen mailt u naar goedleven@nieuwkoop.nl of belt u met team Sociaal Domein via telefoonnummer 140172.

Bron: gem Nieuwkoop