Nog onduidelijkheid HAP

Nieuwkoop – Een motie van bijna 2 jaar geleden is nog steeds niet afgedaan en op verzoek van D66 en SGP/CU werd het onderwerp (sluiting huisartsenpost) nogmaals geagendeerd.

Op 4 december 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin B&W werd gevraagd zich in te spannen om de huisartsenposten in Alphen aan den Rijn en Woerden te behouden en daarnaast te onderzoeken of extra inspanningen van de gemeente nodig zijn om ook in de weekenden de gezondheidszorg voor inwoners bereikbaar te houden. Via een brief had het college de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de inspanningen die waren verricht naar aanleiding van de motie. De brief eindigde met de mededeling dat de motie was afgedaan.

Juist dat laatste viel verkeerd bij de raad. Wethouder Wolters haastte zich om uit te leggen dat het college nog steeds een vinger aan de pols houdt.

De raad wilde echter meer en bij monde van Annette Pietersen (D66) werd het college verzocht om een bijeenkomst voor de raad te organiseren waarbij vertegenwoordigers van beide huisartsenposten, zorgverzekeraars en andere betrokkenen aanwezig zijn om uitleg te geven.

De wethouder zegde toe e.e.a. te gaan regelen.