Nog meer geld Ashram College

Nieuwkoop – Het bouwkrediet voor de nieuwbouw van het Ashram College moet nog meer omhoog. Eerder al een paar ton, nu kom t daar nog een 1, 4 miljoen bij.

Er wordt een nieuw gebouw ontwikkeld voor het Ashram College in Nieuwkoop. De voorbereidingen zijn vergevorderd. Er is een gebouwontwerp en de omgevingsvergunning is verleend en onherroepelijk. Het aanbestedingsproces is ingezet en afgerond. Door recente markt-ontwikkelingen, aantrekkende economie en de daarmee verband houdende stijgende bouwkosten is er sprake van een fors hogere aanneemsom dan was voorzien en is het door de raad beschikbare bouwkrediet niet meer toereikend. De gemeenteraad wordt voorgesteld een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de bouw.
Het gaat om € 1.403.065,- inclusief btw, deze investering af te schrijven in 40 jaar en de jaarlijkse extra kapitaalslast van € 35.077,- vanaf 2019 te verwerken in de meerjarenbegroting 2019-2022.