Nieuwkoop viert feestje eerder

Nieuwkoop – In het jaar 2020 viert de gemeente dat de kern Nieuwkoop 750 jaar bestaat. Een jubileum, dat in de hele gemeente gevierd moet worden, zo staat op de gemeentelijke website te lezen. Er staat ook uitleg over de berekening.

Eerder dit jaar vroeg men inwoners om mee te denken over hoe we deze verjaardag het beste kunnen vieren. Onder de reacties lieten veel inwoners uit het dorp Nieuwkoop ons weten, dat dit jaartal niet zou kloppen. Het dorp Nieuwkoop vierde haar 700e verjaardag namelijk in het jaar in 1982. Dit zou betekenen dat we pas in het jaar 2032 een jubileum hebben. Burgemeester Frans Buijserd: “We willen deze bijzondere leeftijd natuurlijk wel goed vieren. En dat betekent: in het juiste jaartal. Om erachter te komen hoe oud Nieuwkoop nu precies is, heb ik Erfgoed Leiden & Omstreken gevraagd om dit uit te zoeken. De directrice van het erfgoed ging er direct mee aan de slag.” Al snel blijkt dat een precieze leeftijd niet te achterhalen is; simpelweg omdat er geen stichtingsakte bekend is. Wel komt Nieuwkoop in verschillende historische documenten voor. De oudste vermeldingen dateren uit de 13e eeuw.

Mevrouw Nitev, directeur Erfgoed Leiden en Omstreken: “Een van de oudste vermeldingen stamt uit 1282. In een oorkonde kent graaf Floris V van Holland aan ridder Nikolaas van Kats inkomsten toe, onder andere uit Nieuwkoop. We hebben ontdekt dat deze oorkonde de basis was voor de viering van 700 jaar Nieuwkoop in 1982. Doordat veel historische documenten tegenwoordig online gearchiveerd en raadpleegbaar zijn, gaat het speurwerk een stuk eenvoudiger dan in 1982. Toen we verder zochten, stuitten we op een nog ouder document waarin Nieuwkoop wordt genoemd, namelijk een oorkonde uit 1270. Beide oorkonden komen voor in J.G. Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299.”

Gerekend vanaf de oudste officiële oorkonde (21 september 1270) bestaat het dorp Nieuwkoop in het jaar 2020 dus inderdaad 750 jaar. Burgemeester Buijserd: “Het leuke is, dat Nieuwkoop als eerste wordt vermeld als huwelijksgeschenk aan jonkvrouw Aleid. Aleid was de hofdame van koningin Elisabet, de moeder van graaf Floris V van Holland. Na het overlijden van de koningin, heeft graaf Floris de belofte aan de hofdame officieel verwoord in deze oorkonde op 21 september 1270. Voor haar huwelijk met Reinout krijgt Aleid een jaarlijkse rente van 2 hoed rogge uit de opbrengsten van Nieuwkoop.”