Nieuwkoop publiceert raadsinformatie als open data

Nieuwkoop – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen doet de gemeente Nieuwkoop mee met het project Open Raadsinformatie. Net als ruim honderd andere gemeenten in Nederland stelt de gemeente Nieuwkoop haar raadsinformatie beschikbaar als open data.

Open Raadsinformatie is het project waarmee gemeenten alle documenten van de gemeenteraad – besluiten, agenda’s, moties, amendementen en beleidsstukken – eenvoudig en collectief toegankelijk maken. Deze data is daarmee beschikbaar voor toepassingen, zoals apps. De eerste app die hier gebruik van maakt, WaarOverheid, is donderdag 22 februari gelanceerd.

Lokale democratie versterken

Inwoners, bestuurders, ambtenaren, journalisten, wetenschappers en alle andere geïnteresseerden kunnen met Open Raadsinfo laagdrempelig nagaan wat er in gemeenten speelt rond een bepaald thema. Landelijk, regionaal, per gemeente of zelfs per wijk. Dit project van VNG Realisatie, uitgevoerd met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft als doel de lokale democratie te versterken.

Herbruikbaar

De raadsinformatie was al openbaar, maar uitsluitend per gemeente beschikbaar en vaak niet eenvoudig te vinden of te hergebruiken. Van 102 gemeenten zijn alle raadsstukken nu te vinden op http://zoek.openraHYPERLINK “http://zoek.openraadsinformatie.nl/”aHYPERLINK “http://zoek.openraadsinformatie.nl/”dsinformatie.nl/#/ Deze documenten zijn beschikbaar als open data: gestandaardiseerd en herbruikbaar. Zo kunnen app-bouwers, websites, media en andere partijen de informatie snel en makkelijk gebruiken en publiceren.

WaarOverheid app

Om de mogelijkheden van de open raadsinformatie te verkennen, organiseerde VNG Realisatie in 2017 een wedstrijd om de beste app te ontwikkelen: de App Challenge Open Raadsinformatie. De eerste prijs ging naar de webapp WaarOverheid van ontwikkelaar Qollap, die raadsinformatie op basis van slimme algoritmes op de landkaart plaatst. Zo kunnen inwoners zien wat er speelt in hun buurt – of in een heel andere buurt. Met het prijzengeld werd de app de afgelopen tijd verder ontwikkeld.

Open Raadsinformatie is een onderdeel van de Digitale Agenda 2020 van de VNG en het Actieplan Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Open State Foundation is mede-actiehouder vanuit het Actieplan Open Overheid en aanjager van het project Open Raadsinformatie.