Nieuwkoop krijgt eerste duurzame bedrijventerrein in de regio!

Nieuwkoop – Het college van de gemeente Nieuwkoop heeft een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid.

Zo is onlangs het buitenzwembad Aarweide uitgerust met een uniek warmtesysteem. Via dit systeem wordt het zwembadwater duurzaam verwarmd met het nog warme afvalwater van de nabijgelegen afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in Nieuwveen. Maar dat is slechts een begin. Als het aan de gemeente Nieuwkoop ligt, worden straks ook het bedrijventerrein Schoterhoek II (Nieuwveen) en de aangrenzende nieuwbouwwijken duurzaam verwarmd met behulp van de zogenaamde warmterivier Nieuwveen.

Het warme water van bad, douche, wasmachine, spoelbak e.d. wordt op het riool geloosd en kan dienen als een milieubewuste warmtebron. Het hoogheemraadschap van Rijnland zuivert dit water op de afvalwaterzuivering Nieuwveen. Tot nu toe werd het gezuiverde water (effluent) geloosd op het Aarkanaal. Door dit water om te leiden langs het te ontwikkelen bedrijventerrein Schoterhoek II en zwembad Aarweide, kan de warmte worden afgegeven aan het zwembad en het aan te leggen warmtenet op Schoterhoek II.

Wethouder Ingwersen: “De aanwezigheid van de rioolwaterzuivering naast het te ontwikkelen bedrijventerrein Schoterhoek II en vlakbij het zwembad vormt een unieke kans om het effluentwater te benutten om de bedrijven op Schoterhoek II te verwarmen. Hiermee hebben we een unieke pilot binnen de regio: Schoterhoek II wordt het eerste duurzame en gasloze bedrijventerrein met behulp van de warmterivier. Fantastisch toch!”

Een duurzaam bedrijventerrein is al een grote ontwikkeling. Maar het gaat Nieuwkoop nog niet ver genoeg. Wethouder Ingwersen: “We zien echt kansen: kan deze warmtebron niet breder worden ingezet voor de omliggende omgeving? Kunnen, naast het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Schoterhoek II en het zwembad, ook de nieuwbouwlocaties Teylerspark II en De Verwondering – Zuidereiland worden aangesloten op deze warmtebron? Als dat mogelijk is, dan maken we een grote stap voorwaarts in onze ambitie om een energie neutrale gemeente te worden.”

In opdracht van de gemeente ontwierp bureau CMAG dit innovatieve warmteconcept (warmterivier Nieuwveen) om deze ambitie binnen handbereik te krijgen. Het is zelfs denkbaar dat dit unieke systeem in de toekomst ook gebruikt kan worden om de aanliggende bestaande bouw (Schoterveld) te voorzien van hernieuwbare energie voor verwarming. Het college vraagt de gemeenteraad nu om krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van het deel van de warmterivier voor Schoterhoek II. Ook vraagt het college geld om de mogelijkheden te kunnen onderzoeken hoe de warmterivier verder kan worden ingezet.