Nieuwkoop Duurzaam

Nieuwkoop – De Rekenkamer stelt de gemeenteraad voor om B&W opdracht te geven een strategie te ontwikkelen waarmee doelen met betrekking tot de klimaat- en energietransitie worden gerealiseerd en gemonitord.

Donderdag 13 september besprak de raad het rapport dat De Rekenkamer presenteerde en het bijbehorende brief, die het college daarop schreef.

Peter Struik legde namens De Rekenkamer uit, hoe het rapport tot stand was gekomen en beantwoordde vragen van de raadsleden.

Het rapport bevatte ook aanbevelingen voor de raad.

1 Geef het college opdracht om – in samenspel met de lokale samenleving – een strategie te ontwikkelen waarmee doelen met betrekking tot de klimaat- en energietransitie worden gerealiseerd. Vertaal regionale doelen naar evalueerbare lokale doelen.

2 Geef het college de opdracht om op korte termijn een systeem te ontwikkelen – of aan te sluiten bij reeds bestaande systemen – om de doelen met betrekking tot de klimaat- en energietransitie te monitoren.

3 Vermijd zoveel mogelijk discussies en bespiegelingen in de raad over technologische oplossingen voor CO2-reductie, energiebesparing en hernieuwbare energie. Dat leidt tot het ingraven in allerlei technische details, laat dat aan experts over. Richt de discussie op het vaststellen van doelen, een heldere strategie, beheersing van risico’s en monitoring van (tussentijdse) resultaten.

Aanbeveling voor het college

Het college adviseerde hij om o.a. goed te verkennen welke rol Nieuwkoop in Holland Rijnland verband heeft. Verder dient het college te verkennen welke verschillende financiële instrumenten er zijn (subsidie, verschillende leningsvormen) en hoe de eigen organisatie versterkt kan worden middels menskracht en samenwerking met Holland Rijnland.

Op vragen van Paul Platen (VVD) zei Peter Struik dat het college in haar reactie op dit rapport bet at concreter had kunnen zijn. Annette Pietersen (D66) wilde uitleg over de link met de regionale doelen en Lisette Keijzers (SBN)zocht naar manieren van monitoring. Aan beide vragenstellers adviseerde Struik om vooral niet zelf het wiel te willen uitvinden, maar aansluiting te zoeken bij bijvoorbeeld Holland Rijnland.

In de afsluitende discussie wilde René Carlier (NN) dat de raad meer initiatief neemt en de burger meer laten participeren. Daar voelden de andere fracties niet veel voor. Lisette Keijzers (SBN) ‘Laten we vooral pragmatisch en realistisch handelen.’ Elias van Belzen (SGP/CU) ‘We moeten niet op de stoel van het college gaan zitten.’

En zo gebeurt het ook, over een paar weken wordt het Rekenkamer Rapport en de brief van het collega geaccordeerd en kan het college er vervolgens mee aan de slag.