Nieuwkoop bijna HartVeilig

Nieuwkoop – In de hele gemeente 24 uur per dag AED’s bereikbaar. Het is bijna zover. Vanaf maart zijn AED’s altijd binnen zes minuten te bereiken door de vrijwilligers die ze kunnen bedienen. Er kunnen nog vrijwilligers bij.

Om 24 uur per dag bereikbaar te zijn hangen de AED’s op de buitenmuur van gebouwen. Ze worden in zogenaamde ‘buitenkasten’ geplaatst, die met een code worden geopend. De gemeente betaalt de buitenkasten en plaatst deze in januari/februari. Na de plaatsing leest u in Nieuwkoop Nieuws en op www.nieuwkoop.nl waar de AED’s zich bevinden

Meld u aan als vrijwilliger

Hartveilig wonen is opzoek naar vrijwilligers om de AED’s te bedienen. Hiervoor is een AED training nodig.  Vrijwilligers worden via de meldkamer van 112 op de hoogte gesteld en naar de dichtstbijzijnde AED geleid als hun inzet nodig is. Wilt u de training volgen dan kunt u zich aanmelden bij een van de EHBO verenigingen in de gemeente Nieuwkoop. Bent u al opgeleid om een AED te bedienen dan kunt u zich als burgerhulpverlener aanmelden via de website van Hartveilig Wonen.