Nieuwkoop 750 verplaatst naar 2021

Nieuwkoop – De coronacrisis heeft de stuurgroep van Nieuwkoop 750 jaar voor een lastige keuze gesteld.
Doet de organisatie er verstandig aan alle nog geplande activiteiten naar de tweede helft van 2020 te verplaatsen of schuift zij alles door naar 2021? Er is gekozen voor de laatste optie.
Omdat de coronacrisis langer aanhoudt dan van tevoren enigszins voorzien was en in te schatten is dat het herstel van de maatschappij ook de nodige tijd vraagt, heeft de stuurgroep Nieuwkoop 750 jaar besloten tot een volledige verplaatsing. Dit betekent dat de organisatie zich, zodra de coronacrisis voorbij is, gaat storten op een nieuwe jaarkalender. Alle nog geplande activiteiten en evenementen probeert zij in 2021 alsnog te laten plaatsvinden.
Op www.nieuwkoop750.nl en via de Facebookpagina Nieuwkoop750 is altijd het laatste nieuws te vinden over dit feestelijke jubileumjaar.