Nieuwe TOM Wijkpunt Nieuwkoop

Nieuwkoop – Het nieuwe wijkpunt van Tom in de buurt in Nieuwkoop is open. Vrijwilligers van Tom hebben de laatste maanden hard geklust om de locatie aan de Maarten Freeke Wije klaar te krijgen.

TOM

De ingang is vlak naast de ingang van sporthal De Steupel. Inwoners van de gemeente Nieuwkoop die vragen hebben over zorg en welzijn, dagbesteding of elke andere vorm van ondersteuning kunnen binnen lopen als de Tom vlag buiten staat. Er is dan een wijkcoach van Tom in de buurt aanwezig aan wie vragen kunnen worden gesteld.

Op de nieuwe locatie organiseert Tom ook een aantal dagbestedingsactiviteiten. Ook daarvoor mag iedereen ook gewoon naar binnen lopen. Deze activiteiten zijn op woensdagochtend van 09.30 tot 12.00 uur en vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.

Tom in de buurt staat zaterdag 10 september ook op de braderie in Langeraar. Aan de Tom kraam kan iedereen ook vragen stellen over Tom en zijn activiteiten. Contact opnemen met Tom in de buurt kan via telefoonnummer 088 900 4567 of mail team.nieuwkoop@tomindebuurt.nl. Tom in de buurt heeft ook een Facebook-pagina.