Nieuwe Politie app nu in app stores

Regio – De politie app waarmee gebruikers contact kunnen leggen met de politie is vernieuwd. De vorige app was vooral gericht op nieuws brengen en informeren. In de nieuwe app kunt u direct vanaf het beginscherm een melding doen, een klacht indienen of gegevens checken. De app is te downloaden in de app stores.

Met de app kunt u:
– Een melding sturen over bijvoorbeeld een verdachte situatie, inclusief een foto of video. Naast een melding is het ook mogelijk om een klacht of compliment over een politieoptreden door te geven.

– Verkopersgegevens checken voordat u zaken doet via of met een handelssite of webshop. Met de app kan iedereen controleren of er meldingen zijn gedaan over het mailadres, IBAN, telefoonnummer of website van deze (ver)koper. Ofwel, of het een betrouwbare handelaar is.

– Controleren of een aangeboden (tweedehands) product bij de politie als gestolen geregistreerd staat; bijvoorbeeld door met de camera barcodes en/of kentekens te scannen. Overigens is het ook mogelijk om handmatig unieke serienummers in te voeren en te controleren op diefstal (zie ook Stopheling.nl).
politie app

De app is ontwikkeld voor smartphones met softwareversie vanaf: iOS 10.3 en Android 5.1

Oude politie app
Zodra de nieuwe app in de store staat, is de vorige politie app niet meer beschikbaar. Dat betekent ook dat enkele onderdelen vervallen. Sommige onderdelen zijn nu niet beschikbaar, maar komen later terug.

Doorontwikkelen
De app wordt steeds uitgebreid met nieuwe mogelijkheden, waarbij feedback van gebruikers wordt meegenomen. Een van de toekomstige functionaliteiten is dat de gebruiker zelf een dossier van een eenvoudige diefstal kan opstellen. Via de verschillende app stores wordt bekendgemaakt welke nieuwe mogelijkheden zijn toegevoegd aan de nieuwere versies. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over deze app gebruikt u het formulier in de app.