Nieuwe omgevingswet

Nieuwkoop – De overheid is bezig om de nieuwe Omgevingswet in te voeren. Het is de bedoeling dat deze wet per 1 januari 2021 ingaat. Ook de gemeente Nieuwkoop heeft daar mee te maken.

De invoering van de Omgevingswet is een enorme klus voor het Rijk, de provincies en gemeenten. Met het wetsvoorstel wordt alle huidige wet- en regelgeving (26 wetten) op het gebied van de fysieke leefomgeving geïntegreerd in één wet. Doel van de Omgevingswet is dat bedrijven, inwoners en overheden makkelijker en efficiënter kunnen werken op het gebied van omgevingsrecht en ruimtelijke ordening. Bijvoorbeeld op het gebied van energievoorziening of voor het plaatsen van een dakkapel. Hierbij zet de nieuwe wet de gebruiker centraal. Ook komt er meer ruimte voor initiatieven van inwoners en bedrijven, zijn er minder vergunningen nodig en zo mogelijk worden de procedures korter. De Omgevingswet leidt tot minder en betere regels. Via Nieuwkoop Nieuws en de website houdt de gemeente Nieuwkoop haar inwoners op de hoogte van de ontwikkelingen rondom deze wet.