Nieuwe nestkasten

Regio – Op verschillende plaatsen heeft de gemeente nestkasten opgehangen. Niet alleen goed voor de nestgelegenheid van vogels maar ook voor de biodiversiteit.

Vogels eten flinke hoeveelheden insecten en rupsen waaronder de eikenprocessierups. Samen met een meer ecologisch beheer van plantsoenen en bermen werkt de gemeente aan een zo gezond mogelijke leefomgeving. Zelf aan de slag? U kunt voor het komende broedseizoen nog nestkasten ophangen in uw tuin.