Nieuwe fotogroep: Nieuw Perspectief!

Nieuwkoop -Fotogroep Nieuw Perspectief! is de naam van een nieuwe fotogroep in Nieuwkoop.


De fotogroep wil een platform bieden voor enthousiaste Nieuwkoopse amateurfotografen die op een informele en gezellige manier met en van elkaar willen leren over alle aspecten van de fotografie. ‘Passie voor en plezier in fotografie staan bij ons op de allereerste plaats!’

‘Dat uitroepteken in de naam is geen fout, maar een knipoog naar het verleden’, legt initiator Jan Kranenburg uit. De huidige deelnemers van de fotogroep – ‘Nee, we noemen ze bewust geen leden!’- zaten voorheen bij de inmiddels opgeheven vereniging Fotogroep Open Oog. ‘Maar we zijn qua organisatie en visie helemaal opnieuw begonnen, van scratch af aan.’

Informeel en flexibel wat betreft opzet, taakverdeling en vorm. Geen leden zoals bij een vereniging, maar deelnemers die alle vrijheid hebben om al of niet mee te doen aan de activiteiten van de fotogroep. Dus geen bestuur, geen vergaderingen en geen red tape, maar een fotovriendenclub met een voortrekkersduo dat voorlopig de kar trekt.

Dat duo wordt gevormd door initiatiefnemer en oprichter Jan Kranenburg en medeoprichter John Timmerman. In goed verleg en in samenwerking met de andere groepsdeelnemers zorgt dit tweetal voor de planning en facilitering van de groepsactiviteiten, waarvan de maandelijkse foto-excursies en bespreekavonden de hoofdmoot vormen.

Daarnaast behoren workshops, demonstraties en lezingen over fotografie in brede zin, het organiseren en deelnemen aan exposities of andere fotografie-evenementen tot de activiteiten van Nieuwkoops nieuwe fotogroep. De bespreekavonden worden gehouden in het verenigingsgebouw van IVN Nieuwkoop, gelegen bij de ingang van de heemtuin aan de Kennedylaan 33a. Wie dat wil kan daar vrijblijvend eens een kijkje komen nemen.

‘Nieuwe leden zijn van harte welkom!’, aldus Jan Kranenburg. Belangstellenden die meer informatie over de fotogroep willen, kunnen een e-mailtje sturen naar
john@fotogroep-nieuwperspectief.nl.