Nieuwe bloemrijke plek voor insecten

In samenwerking met De Vlinderstichting en het IVN Nieuwkoop legt de gemeente een vlinderidylle aan in het grasplantsoen tussen de Dennenlaan en de provinciale weg in Nieuwkoop.

Een vlinderidylle is een bloemrijke plek voor vlinders, bijen, insecten en mensen.
Vanuit de gemeente leveren ze graag een bijdrage aan een goede insectenstand. Dit doen ze op verschillende manieren, waaronder de aanleg van deze vlinderidylle. Ook zaaien ze stukken gras in met wilde bloemenmengsels, leggen natuurvriendelijke oevers aan en plaatsen insectenhotels.