Nieuwe behandelingen voor astma

Regio – Lang werd gedacht dat alle mensen met astma met de huidige inhalatiemedicatie voldoende behandeld werden. Dit klopt niet. Er is een groep die, ondanks “optimale” behandeling met pufjes, toch nog veel klachten en beperkingen ervaart. Op het longpunt Leiden van 11 mei wordt ingegaan op de extra (waaronder nieuwe) mogelijkheden van behandeling.

Het onderscheid tussen “moeilijk behandelbaar” en “ernstig” astma en de medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling staat centraal. Verder komen de volgende vragen aan bod: Waar moet je heen voor welke diagnostiek en behandeling? Waar vindt je nuttige informatie en lotgenotencontact?

De bijeenkomst vindt plaats op 11 mei in het Kerkelijk Centrum de Regenboog, Watermolen 1, 2317ST te Leiden, van 14.30u tot 16.30u. Op de gratis toegankelijke maandelijkse bijeenkomsten van het Longfonds in Leiden ontmoeten mensen met een chronische longaandoening, hun mantelzorgers en zorgverleners elkaar. Naast het opdoen van kennis zijn er ook mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen en sociale contacten op te doen. Aanmelding kan via leiden@longpunt.longfonds.nl, maar is niet verplicht.