Nieuwbouw op locatie Koetshuis

Nieuwkoop – Woningstichting Nieuwkoop (WSN) heeft besloten het voormalig verzorgingscentrum ‘Het Koetshuis’ aan de Dorpsstraat in Nieuwkoop te gaan slopen. De locatie komt daarmee vrij voor de bouw van nieuwe huurwoningen.

“Wij realiseren ons dat de toekomst van het Koetshuis en haar locatie leeft in Nieuwkoop. We zijn bij dit besluit dan ook niet over één nacht ijs gegaan.”, zegt Caroline Nolet, directeur-bestuurder van WSN. Afgelopen maanden heeft WSN scenario’s onderzocht om het pand te behouden, te transformeren, te verkopen of om te slopen. Uiteindelijk heeft WSN besloten te slopen, vanwege de staat van het pand, de beperkte parkeermogelijkheden en de duurzaamheid na transformatie. “Ook na transformatie blijft het een oud pand met een slecht energielabel”, vertelt Nolet, “Dan investeren wij liever in gasloze nieuwbouw, wat wel betekent dat het oude pand helaas moet verdwijnen.”

Duurzaam slopen

WSN vindt het belangrijk dat het pand duurzaam wordt gesloopt. Hierbij wordt op milieuverantwoorde wijze zoveel mogelijk materialen gescheiden voor hergebruik. Daarnaast wil WSN dat de sloop zo min mogelijk overlast voor de omgeving oplevert.

Nieuwbouwplannen

Nu het sloopbesluit is genomen kan de corporatie zich richten op nieuwbouwplannen aan de Dorpsstraat. Hiervoor zijn al verkennende gesprekken gevoerd met omwonenden, gemeente, waterschap en andere belanghebbenden. Deze gesprekken worden in 2019 doorgezet om wensen te verzamelen voor de verdere ontwikkeling. WSN hoopt en vertrouwt op een voortvarend bestemmingswijzigingsproces met de gemeente.