Nieuw beleid voor veiligheid

Nieuwkoop – De gemeente Nieuwkoop wil de veiligheid in de gemeente blijven verbeteren. Ook het toezicht op en de handhaving van de regelgeving blijft een punt van aandacht.

Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders nieuw beleid opgesteld. Uit de input van de Dorpsraden en gesprekken met de inwoners bleek dat zij de volgende onderwerpen het belangrijkst vinden:
1. fout parkeren
2. te hard rijden
3. hondenbeleid (uitwerpselen openbare ruimte)
4. (verkeers-)veiligheid nabij scholen
Deze onderwerpen zijn in de nieuwe Beleidsnota Veiligheid en Handhaving opgenomen. De raad bespreekt de nota in de meningsvormende vergadering van 21 maart.