Nicolaas Boys op naar het nieuwe seizoen

Nieuwveen – Bij voetbalvereniging Nicolaas Boys is men klaar voor het nieuwe seizoen. Op de website laat het bestuur weten.

‘Het voetbaljaar dat achter ons ligt was een jaar met twee gezichten. Voetbaltechnisch hebben wij successen geboekt in een prachtig voetbalseizoen, met kansen op promotie naar de 2e klasse. Organisatorisch maakt de club een roerige periode door. Inspanningen om vacante functies met name kantinebeheer in te vullen strandden. De voorzitter zag geen andere uitweg dan af te treden om hiermee een schokeffect teweeg te brengen. Tijdens een Extra Algemene Ledenvergadering heeft een groep leden het initiatief genomen en een voorstel gepresenteerd dat volgens hen de betrokkenheid en de bijdrage van de leden aan het clubleven zou vergroten.

Inmiddels zijn er constructieve gesprekken tussen de ledengroep en het bestuur geweest. Er komen meer commissies en commissieleden om het werk aantrekkelijker te maken. Nicolaas Boys wordt zo een club waar plezier in het voetbal voorop staat en waar met respect en waardering voor elkaar de voetbalsuccessen nagestreefd kunnen worden.’