Musical Mozes in Ter Aar

Ter Aar – Een groep enthousiaste mensen van de gereformeerde kerk (PKN) van Ter Aar is inmiddels alweer maanden bezig met het repeteren voor de musical Mozes.

Mane probeert zijn zusje Merit duidelijk te maken dat ze moet kiezen voor de stoere militair Asali en Mozes uit haar hoofd moet zetten. (Foto: pr)

De voorstellingen zijn vrijdag 22 juni (20:00 uur) en zaterdag 23 juni (15:00 en 20:00 uur) in de gereformeerde kerk aan de Oostkanaalkade in Ter Aar. Kaarten (€ 7,50 | kinderen t/m 12 jaar € 5,-) via musical@gereformeerdekerkteraar.nl of bij Greetje Griffioen 0172-605196, Blaarkop 26 in Ter Aar of Gep Bogerd 06-23953500, Essenlaan 48 in Ter Aar.

Vier jaar na de musical Saul komt de musicalgroep terug met wederom een verhaal over een bijzondere en belangrijke persoon uit de Bijbel.
De musical Mozes begint aan het Egyptische hof, waar de jonge Mozes, een Hebreeër, rondloopt als de geadopteerde zoon van een de dochter van de farao. Het doodslaan van een Egyptische opzichter maakt een einde aan zijn verblijf in het paleis. Mozes vlucht voor 40 jaar naar de woestijn. Als God hem roept om het volk te bevrijden, volgt hij zijn roeping. Samen met zijn broer Aäron gaat hij naar de farao om toestemming te vragen voor de viering van het offerfeest met het (slaven)volk. De farao weigert. Tien plagen volgen. Pas na de tiende plaag, als alle oudste zonen van Egypte gestorven zijn, laat de Farao hen gaan. Mozes’ Egyptische jeugdliefde Merit, gaat mee. Al snel echter zet de farao de achtervolging in. Bij de Schelfzee redt God Mozes en het volk. Het Egyptische leger komt om. Dan volgt de tocht door de woestijn, die het hele verdere leven van Mozes en vele anderen beslaat.