MPN en PN eindelijk echt samen

Nieuwkoop – Tijdens de ledenvergadering op woensdag 21 november in ‘t Trefpunt te Zevenhoven is definitief besloten om MPN en PN samen te laten opgaan in NN.

Ada v.d. Vlugt tussen Rien van Kessel en Jan Dirven

De vergadering van de 21e stond vooral het teken van de naderende fusie tussen MiddenPartij Nieuwkoop en Progressief Nieuwkoop. Door de twee besturen waren alle benodigde formele stukken, waaronder de statuten en het huishoudelijk reglement, zorgvuldig voorbereid en deze zijn door de vergadering goedgekeurd. Binnenkort passeren deze documenten de notaris en dan is de fusie tussen beide partijen onder de naam Natuurlijk Nieuwkoop een feit.

Bestuur Natuurlijk Nieuwkoop
Met de samenvoeging van MPN en PN is ook het bestuur van Natuurlijk
Nieuwkoop samengevoegd. Jan Dirven is voorzitter met Rien van Kessel als plaatsvervangend voorzitter. Margot Aartman beheerde voor MPN al de financiën en gaat dit nu voor Natuurlijk Nieuwkoop doen. Secretaris Jan van Beusichem blijft ook onder de nieuwe vlag op zijn post.
Afscheid Ada van der Vlugt
Jarenlang was Ada van der Vlugt politiek actief. In de gemeente Ter Aar voor Gemeentebelangen en deze partij ging bij de herindeling in 2007 op in MPN. Ada bleef haar steentje bijdragen als fractieassistent en in het bestuur. Voorzitters Rien en Jan bedankten Ada voor haar inzet voor onze partij en voor de gemeenschap waarbij haar bijzondere belangstelling uitging naar goede voorzieningen voor de jeugd en het onderwijs. Bloemen en een welgemeend applaus van de leden vielen haar ten deel.
Verduurzamen van je leefomgeving
In het tweede deel van de vergadering kwam werd een levendig gesprek gevoerd over het verduurzamen van je leefomgeving: wat versta je daar onder? Wat vind je dat er echt zou moeten gebeuren? Wat kun en ga je daar zelf aan doen?
Naast het uitwisselen van praktische tips ging het vooral over de rol van de overheid met betrekking tot bewustwording, faciliteren, en inwoners stimuleren om zelf aan de slag te gaan. Uiteraard ging het over energie, energiebesparing en gasloze wijken. Maar de vergadering was het er over eens dat duurzaamheid over meer gaat dan energie alleen. Het gaat ook over gezondheid, eenzaamheid en inwoners met een zorgvraag mee laten doen.

Bron: Facebook Natuurlijk Nieuwkoop